top of page

BIO PLASTIKĀTA (BIO PVC) KARTES

BIO plastikata kartes

BIO plastikāta kartes atbilst visām standarta kartes prasībām.

  • Tām ir standarta plastikāta karšu kalpošanas laiks

  • BIO plastikāts ir izmantojams/piemērots visu veidu kartēm

  • BIO plastikāts atbilst visiem „bio konsekventa” produkta kritērijiem (produkts, kas bioloģiski sadalās pilnībā)

BIO plastikāta (BIO PVC) kartes ir vidi saudzējošs produkts, kas lieliski piemērots ikvienam, kas vēlas samazināt piesārņojumu uz mūsu planētas.

Ja Jūsu sevi reprezentējat, kā videi draudzīgu uzņēmumu, uzsverat “zaļu” domāšanu un veselīgu dzīvesveidu, tad BIO plastikāta kartes ir ideāli piemērots produkts tieši Jums. Šis produkts kalpos kā nepārprotams piemērs un pierādījums tam, cik Jūsu uzņēmumam ir svarīga apkārtējās vides saudzēšana.

Šis materiāls atbilst visām Eiropas Savienības direktīvas UE 94/62 EC prasībām.

Parastais polivinila hlorīds (PVC) ir plaši izmantots termoplasta polimērs. PVC materiāls ir īpaši izturīgs pret bioloģisko sadalīšanos (bio noārdīšanos). Šī iemesla dēļ parastajam PVC plastikātam ir negatīva ietekme uz apkārtējo vidi, jo tas vidē saglabājas strukturāli neskarts ļoti ilgu laiku.

Jau vairāku gadu garumā tiek pētīti un izmēģināti apkārtējai videi draudzīgi risinājumi, kas varētu aizstāt PVC. Tā rezultātā ir izdevies radīt materiālu BIO plastikātu, kas bioloģiski sadalās laika periodā no 9 mēnešiem līdz 5 gadiem, atrodoties augsnē, ūdenī, kompostu kaudzē vai jebkur kontaktā ar mikroorganismiem. Šis bioloģiskās sadalīšanās process notiek gan aerobā, gan anaerobā vidē.

bottom of page